Menu Close
  1. ADDI Medical
  2. /
  3. Tillämpningar
  4. /
  5. Vetenskapliga studier
  6. /
  7. IMPA – Vetenskapliga studier
  Dela sida:

Vetenskapliga studier

IMPA

– Implementering av Fysisk aktivitet på Recept för barn

Studie: En interventionsstudie med målsättning att ta reda på om metoden ”Fysisk aktivitet på recept” kan hjälpa barn med obesitas att öka sin fysiska aktivitet, det vill säga att röra på sig mer.

Medverkande parter: Sektionen för hälsa och rehabilitering, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet.

Läs mer: https://samverkan.regionsormland.se/contentassets/d459b34054f246ea8827b92001ba1336/impa-projektet-20210505-nationellt-far-barn-natverk.pdf

Användning av HOPE

Med interventionsstudien får klinisk vårdpersonal ett helautomatiskt  monitoreringssystem som ökar effektiviteten och datakvaliteten i vård och behandling av barn med obesitas. Systemet är designat för att stödja vårdpersonalens monitoreringsarbete och patientens och föräldrars  self-management. Utförandet av self-management är en naturlig del av patientens och föräldrarnas dagliga aktiviteter, inklusive självövervakning. HOPE notifierar automatiskt vårdpersonalen vid behov så att resurser kan överföras till de patienter som behöver ytterligare vård eller patienter som behöver mer personlig kontakt för att nå framgångsrik behandling. Vården får härigenom ett verktyg som stödjer prioritering av patienter som har störst vårdbehov.

Ett urval av patienter och deras föräldrar tillfrågas om de vill ingå i denna studie. Via appen erbjuds användaren ett individanpassat och helautomatiserat flöde. Användaren får en notis när det är dags att genomföra en ny aktivitet. Patienten använder en aktivitetsmätare. Mätvärden och upplevelser rapporteras i en Dagbok. Utifrån patientens följsamhet till vårdprocessen triggas ett belöningssystem med medaljer som motiverar att fortsätta med det beteende som skapar god hälsa.

HOPE Clinical study säkerställer att data alltid används i enlighet med lagen på ett säkert, ansvarsfullt och omtänksamt sätt. Utöver att använda HOPE App för den automatiserade provtagningsprocessen så används HOPE Clinical study för monitorering och bearbetning av data.

Vill du veta mer om våra lösningar?

Fyll i din e-post och/eller telefonnummer så hör vi av oss inom kort!