Menu Close
  Dela sida:

HOPE Care / DigiROP

- Oftalmologi

Digitalt evidensbaserat beslutsstöd

HOPE Care / DigiROP är ett digitalt evidensbaserat beslutsstöd för screening och behandling av prematura barn som löper risk för att drabbas av ROP (prematuritets-retinopati). Professorn och forskaren Ann Hellström nyttjande av plattformen HOPE är ett exempel på hur HOPE Platform som legotillverkad produkt enkelt kan anpassas till olika typer av användar-applikationer, i detta fall en Windows applikation istället för en webb-applikation.

Oberoende av internet

HOPE Care / DigiROP är ett Windows-program som använder Windows-baserat operativsystem. Kundens behov var att få en mobil applikation med ett flertal komplexa beräkningar som kunde köras på en Windows-platta oberoende av internet. Då det för tidigt födda barnet är placerat på neonatalavdelningen och inte ögonkliniken måste ögonläkaren alltid ta sig till neonatalavdelningen för att undersöka barnet. En mobil och stabil applikation, oberoende av Internet, installerad på en digital enhet som får plats i fickan är då ett krav. 

Kommunikation mellan personal och vårdenheter

HOPE Care / DigiROP stödjer kommunikation mellan vårdpersonal vid olika ögonkliniker. Eftersom det är vanligt förekommande att för tidigt födda barn/prematura barn flyttas mellan olika ögonkliniker måste ögonläkare både snabbt och enkelt kunna se om barnet har förflyttats till annan ort samt följa screeningresultat framtagna vid annan ort. Detta eftersom barnet kan komma att flyttas tillbaka till den egna kliniken för eventuell undersökning och laserbehandling om tillståndet förvärras.

Innan HOPE Care / DigiROP fanns användes papper och penna för att registrera olika värden vid en ROP screeningundersökning. Därefter användes en miniräknare i kombination med en beräkningsformel tillgänglig öppet via Internet.

– Med hjälp av HOPE Care / DigiROP har vi optimerat våra resurser och risken för blindhet vid sjukdomen ROP minimeras. Undersökningarna och behandlingarna är mycket tidskritiska. Användningen av DigiROP kommer effektivisera och kvalitetshöja vården avsevärt. Inte en dag för tidigt, borde funnits för länge sedan.

Ann Hellström, professor pediatrisk oftalmologi, Drottning Silvias Barnsjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra Götalands Regionen

Vad är ROP?

Alla barn som föds mycket för tidigt undersöks regelbundet av ögonläkare för att man ska upptäcka de barn som behöver behandling för sjukdomen ROP (prematuritets-retinopati), som kan drabba ögat efter för tidig födelse.

Om man föds för tidigt kan tillväxten av näthinnans blodkärl störas, och ju tidigare man föds desto större är risken för onormal kärltillväxt. Färre än 5 procent av alla undersökta barn kan få allvarliga förändringar som behöver behandlas med laser för att förhindra näthinneavlossning och synförlust. I de allra flesta fall blir det god effekt av behandlingen och i Sverige idag är det mycket ovanligt att ett barn blir blint på grund av ROP.

Läs artikel från Läkartidningen >>

Integrerad med kvalitetsregistret SwedROP

HOPE Care / DigiROP är direktintegrerad med kvalitetsregistret SwedROP genom nyttjande av byggklossen Integration. Direktintegration möjliggör direktöverföring av data från HOPE Care / DigiROP till kvalitetsregistret SwedROP – en lösning som fungerar!

Innan direktintegrationen till SwedROP fanns på plats registrerades informationen manuellt: först på papper, därefter i ett dokumentationssystem utan algoritmhantering och slutligen i kvalitetsregistret. På grund av tidsödande arbete vid dubbel-/trippel-registrering har det tidigare varit en utmaning för vårdpersonalen att inte hålla jämna steg gällande rapportering till kvalitetsregister.

En stor del av vårdpersonalens administrativa arbete som tidigare har utförts manuellt elimineras nu med den nya tjänsten så att mer tid och resurser omfördelas till det patientnära arbetet.

Vill du veta mer om våra lösningar?

Fyll i din e-post och/eller telefonnummer så hör vi av oss inom kort!